Сарадња-размена ученика са Грчком

Наша школа је у оквиру Pasch-пројекта и уз подршку Гете-института Београд остварила партнерство са Гимназијом "Peiramatiko Gymnasia Paneptistimio Makedonias" из Солуна. Реализован је пројекат са темом "Безбедно коришћење интернета" . Ученици наше Школе су боравили у Солуну од 15.01. до 19.01. 2019. и том приликом смо осим вредног рада на теми пројекта посетили знаменитости Солуна, Вергину и музеј са гробницом Филипа Македонског. Из Србије смо понели земљу која је била намењена Homeland - пројекту. У дворишту Гете института у Солуну је постављен зид који је састављен од празних кутија,намењених чувању земље из различитиих држава света. Ту се сада, захваљујући овом пројекту, чува и земља из Србије. Наши пријатељи из Солуна су боравили у Панчеву од 26.03. до 30.03. 2019. године. Такође се вредно радило на теми пројекта и нашим гостима смо показали знаменитости Панчева и Београда. У школи је организован јавни час/презентација пројекта за родитеље, представнике Гете-института и све заинтересоване ученике и професоре. Ученици су на постерима и кроз скечеве представили десет златних правила за безбедно коришћење интернета, као и видео- клип који су снимили у вези са темом; певало се на грчком, немачком и српском језику, јер је МОТО ове презентације био: Не само интернет, већ и музика, а посебно језици као средство комуникације повезују људе.

ПРОЈЕКАТ ЈЕ ТАКОЂЕ НАГРАЂЕН:
Е-ТWINING ознаком квалитета за школску 2017/2018 годину.
Координатор пројекта: проф. Валерија Јона Андрејевић

Сарадња слика... Сарадња слика... Сарадња слика...

Школа Партнери будућности (PASCH)

И ове године смо у пројекту Гете института и Министарства иностраних послова Немачке: Школе Партнери будућности. Овај пројекат подржава Министарство просвете. Пројекат је замишљен као подршка учењу и афирмацији Немачког језика у школи. У том пројекту је још шест школа у Србији и то: Трећа београдска гимназија, Ваљевска гимназија, Гимназија Бора Станковић из Ниша, Гимназија Јован Јовановић –Змај из Новог Сада, Друга крагујевачка гимназија и немачка интернационална школа из Београда. У оквиру овог пројекта наши ученици и професори конкуришу за двонедељне и тронедељне семинаре и едукације у Немачкој. Поред тога Школа (у начелу, не обавезно сваке године) добија и једну врсту педагошког асистента – волонтера из Немачке, који помаже нашим професорима у организацији часова, врши самосталну конверзацију са ученицима и помаже им у савлађивању тешкоћа при учењу језика, ради на изради онлајн новина, писања књига и бави се другим активностима у договору са професором и ученицима.

Школа кроз пројекат остварује и извесну материјалну помоћ (добијање учила за опремање немачког кабинета). Поред тога ученици учествују на многим ликовним, филмским, књижевним конкурсима који се одвијају у оквиру овог пројекта. Преко Гете института наши ученици полажу немачки језик за више нивое и по стандардима ЕУ. Многи ученици и наставници одлазе на стручно усавршавање језика у Немачку.

На реализацији овог пројекта активно учествују све професорке немачког језика, а то су: Тепшић Бранка, Радмила Николић, Јона Валерија и Весна Миливојевић. Главни координатор је професорка Весна Миливојевић.

Наставак сарадње са ђацима из Јапан

Учествовали смо у пројекту међународне размене ученика преко Гете института. У оквиру тог пројекта 5 наших ученика су били у Јапану где су били смештени код породица њихових ученика. Водила их је професорка Радмила Николић. Сви су јако задовољни овом посетом. Јапански ученици су узвратили посету, од 24.3 - 3.4.2016. године. Иако је сарадња започела пре две године гости из Јапана су изразили жељу да се ова сарадња настави и наредних година. Гости из Јапана су јако задовољни напустили нашу Школу и наш Град. Друга посета јапанских ученика и професора била је 23.3.2018. Школа је у непрекидном контаку са Гете институтом и у сарадњи са њим предузеће потребне мере да се сарадња настави и ове године.

Прављење календара са децом из Индије

У сарадњи са Гете институтом наши ђаци су успешно са школом из Бомбаја реализовали ову идеју те су се календари појавили на почетку 2017. Сарадња наше школе са Индијом се наставља и ове школске године. Ментор пројекта је проф. Николић Рада.

Сарадње са школом Жан – Луј Калдерон из Темишвара

Наша Школа сарађује са школом Жан – Луј Калдерон из Темишвара, ради чвршћег повезивања и заједничког наступа на следећем ИПА пројекту. У оквиру ове сарадње, у суботу 19.11.20016. год. делегација наше школе на челу са помоћником директора, наставницима Радом Николић и Софијом Пинку Крстић са ученицима је боравила у Темишвару а посету су нам узвратили 8.4.2017. и то 5 професора и 15 ђака темишварске школе. Сарадња се наставља и у овој школској години. Прошле године сарадња наше и румунске школе је застала али се интензивно планира у овој школској години како би се надокнадило пропуштено. Сам циљ сарадње је и популаризација и учење Француског језика.

Борба против дискриминације деце и младих из најрањувијих група у образовном систему

30.5.2018. формално смо започели пројекат са више удружења и организација на тему насиља и нетолеранције. Пројекат се одвија у више фаза и трајаће до краја школске 2019 године. Организација овог пројекта: Иницијатива за инклузију Велики Мали и Групе Мост уз подршку Делегације Европске Уније у Републици Србији и Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Р.Србије релизује пројекат од новембра 2017- новембра 2019који се зове „ Борба против дискриминације деце и младих из најрањивијих група у образовном систему“.

У једној фази пројекта је неопходно организовати поред постојећег тима за борбу против дискриминације и тим са истом улогом који је саставни део овог пројекта. Њему припадају: Александра Новићевић, Снежана Лазић, Бојана Петровић,Тамара Тодоровић,Елена Драгосављевић,Силвија Паталов Трајковић и петоро ђака који чине вршњачки тим.