Потребна документа за упис у Гимназију

- уверење о положеном завршном испиту и
оригинално сведочанство о завршеној основној
школи
- извод из матичне књиге рођених
Нису потребни: уписница, лекарски преглед и новац!!!